In 4 stappen opweg naar de beste premie voor je aanhanger.

Onze aanhanger verzekering is speciaal voor iedereen die zijn eigen producten vervoert.
Rij je producten van die van een ander zijn, dan ben je een vervoerder. Bereken dan hier je premie!

1. Bereken je premie online

Volg alle vragen en bekijk direct wat jouw premie gaat worden.

2. Direcht Online afsluiten

Heb je alles goed ingevuld? Klik dan verder en sluit af.

3. Wij beoordelen de aanvraag?

Samen bekijken we nog een keer goed of alles klopt.

4. Wij sturen de polis naar je toe?

Wij sturen digitaal de polis naar je toe. Je bent dan echt verzekerd.

Aanvullende verzekering

Goed om te weten.

Je hebt geen wettelijke aansprakelijkheid (WA) voor de aanhangwagen nodig. Daarvoor ben je al verzekerd op de WA-dekking van het trekkende motorrijtuig. Als je een aparte Groene kaart nodig hebt voor je aanhangwagen regel je die bij de verzekeraar van de trekkende auto. De basisdekking van onze aanhangwagenverzekering is de Casco Allriskdekking. Je kunt deze uitbreiden met de aanvullende dekking Pechhulp. Die biedt hulp als je aanhangwagen niet verder kan door pech.

Autorechtsbijstand

- Heb je schade maar is het niet jouw schuld? Dan heeft dit geen invloed op je no-claimkorting.
- Bij hulpverlening en voor de aanvullende dekking Pechhulp heb je geen eigen risico..
- Wanneer je een jaar schadevrij rijdt, krijg je korting.
- Sluit je meerdere verzekeringen bij a.s.r. af? Dat levert je korting op. Daarnaast heb je al je verzekeringen handig in één overzicht.
- Heb je schade? Je adviseur helpt je graag bij het afhandelen ervan. Ook kun je rekenen op een vaste schadebehandelaar bij a.s.r.
- Je kunt onze aanhangwagenverzekering op elk gewenst moment opzeggen. De verzekering eindigt dan op de datum die jij aangeeft.

Wat is er niet verzekerd bij je aanhangwagenverzekering?

- Als je schade hebt die is ontstaan tijdens verhuur, lease of zakelijk gebruik van de aanhangwagen.
- Als je schade hebt door slijtage, onvoldoende zorg of onvoldoende onderhoud.
- Als je schade hebt door verkeerd gebruik van alcohol, geneesmiddelen of tijdens het gebruik van drugs.
- Als je schade hebt doordat de aanhangwagen onvoldoende beveiligd is tegen diefstal.
- Als je schade hebt, maar de bestuurder van de trekkende auto heeft geen geldig rijbewijs of geen rijbevoegdheid.
- Je hebt je premie niet betaald. - Als je schade hebt die anderen kunnen vergoeden.
- Als je schade hebt door snelheidsritten en wedstrijden.
- Als je schade hebt door opzet, molest, kernramp of tijdens het plegen van een misdrijf door jou.

Korting

Je krijgt bij ons op twee manieren korting op de premie voor je aanhangwagenverzekering:

- Rij een jaar schadevrij. Dan krijg je korting op je premie. Heb je schade, maar is het niet jouw schuld? Dan krijg je deze korting ook.
-De aanhangwagen- en bromfietsverzekering tellen niet mee voor het aantal verzekeringen voor de pakketkorting. De aanhangwagenverzekering profiteert wel van de pakketkorting die je opbouwt met onze andere verzekeringen.

Welke dekkingen zijn er?

Flexible pricing option and we know how to make it a breeze. Get the reliable, affordable coverage you deserve in a jiffy.

Volledig Casco

FAQs ofwel Veelgestelde vragen

Wat zijn schadevrije jaren?

Iedere keer dat een verzekerde een jaar lang geen schadeclaim indient bij zijn verzekeraar, krijgt hij één schadevrij jaar. Schadevrije jaren kunnen zich ophopen gedurende meerdere jaren zonder schadeclaims. Hoe meer schadevrije jaren een verzekerde heeft, hoe groter de kans op een premiekorting bij het afsluiten of vernieuwen van een autoverzekering. Verzekeringsmaatschappijen beschouwen mensen met meer schadevrije jaren over het algemeen als minder risicovol, wat resulteert in lagere premies.

Wat is een bonus-malus ladder?

Het bonus-malussysteem is bedoeld om verzekerden te belonen voor veilig rijgedrag en schadevrij rijden, terwijl het ook dient als een afschrikmiddel voor roekeloos rijgedrag en overmatige schadeclaims.

Wie zegt mijn oude verzekering op?

Nee, je huidige verzekering wordt niet automatisch stopgezet wanneer je overstapt naar een nieuwe verzekeraar. Het is jouw verantwoordelijkheid om je bestaande verzekering op te zeggen. Als je besluit over te stappen naar een andere verzekeraar, moet je eerst de nieuwe verzekering afsluiten voordat je de oude opzegt. Zorg ervoor dat er geen hiaat ontstaat tussen je oude en nieuwe verzekering om onverzekerde periodes te voorkomen.

Wat is de meldcode?

De meldcode van een auto is een viercijferige code die wordt gebruikt om de auto te identificeren bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) in Nederland. Deze code staat vermeld op het kentekenbewijs, zowel op deel I (voertuigbewijs) als op deel II (tenaamstellingsbewijs). De meldcode is belangrijk bij zaken als het schorsen of verkopen van een auto. Het is belangrijk om de meldcode vertrouwelijk te houden, omdat het kan worden gebruikt voor zaken die betrekking hebben op de registratie en identificatie van het voertuig