Een aansprakelijkheid verzekering, beschermd tegen aansprakelijkheidsclaims.

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, ook wel bekend als bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, is een verzekering die bedrijven beschermt tegen aansprakelijkheidsclaims die voortvloeien uit letsel of schade aan eigendommen veroorzaakt door de activiteiten van het bedrijf of zijn werknemers. Dit type verzekering is van cruciaal belang voor bedrijven van alle groottes en in alle sectoren, omdat het hen beschermt tegen financiële verliezen die kunnen voortvloeien uit onvoorziene ongelukken of incidenten.

Dit is een product op maat, daarom vragen wij het offerte formulier in te vullen. Onze adviseur zal voor je een op maat offerte maken.

Stap 1 van 2

Ik wil graag een offerte opvragen voor:

Zakelijke schadeverzekering
Personeel verzekeringen

Hier zijn enkele belangrijke aspecten van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven:

Dekking voor letsel en schade:

Deze verzekering dekt doorgaans zowel lichamelijk letsel als materiële schade aan eigendommen die veroorzaakt worden door de activiteiten van het bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld letsel van een klant door een val in de winkel zijn of schade aan eigendommen van een klant tijdens een dienstverlening.

Maatwerk en dekkingslimieten:

Bedrijven kunnen de dekking van hun aansprakelijkheidsverzekering aanpassen aan hun specifieke behoeften en risico's. Verzekeraars bieden verschillende soorten polissen en dekkingslimieten om tegemoet te komen aan de diverse eisen van bedrijven.

Juridische kosten:

Naast het vergoeden van de schade kan de verzekering ook juridische kosten dekken die voortvloeien uit een aansprakelijkheidsclaim, zoals advocaatkosten en gerechtskosten. Dit is belangrijk omdat juridische procedures vaak duur kunnen zijn, zelfs als de onderneming uiteindelijk niet aansprakelijk wordt gesteld.

Soorten aansprakelijkheid gedekt:

Naast algemene bedrijfsaansprakelijkheid kunnen bedrijven ook aanvullende dekkingen overwegen, zoals productaansprakelijkheid (voor schade veroorzaakt door producten die het bedrijf produceert of verkoopt), beroepsaansprakelijkheid (voor fouten of nalatigheden in de dienstverlening), en cyberaansprakelijkheid (voor schade als gevolg van een datalek of cyberaanval).

Wettelijke vereisten:

In sommige gevallen kan het hebben van een aansprakelijkheidsverzekering een wettelijke vereiste zijn voor bedrijven, afhankelijk van de aard van hun activiteiten en de regelgeving in hun rechtsgebied.

Het hebben van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven biedt gemoedsrust en financiële bescherming aan bedrijven, omdat het hen beschermt tegen onverwachte kosten en financiële verliezen als gevolg van aansprakelijkheidsclaims.

FAQs ofwel Veelgestelde vragen

Wat dekt een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven?

Bedrijven willen weten welke soorten schade en aansprakelijkheid door de verzekering gedekt zijn. Dit kan lichamelijk letsel, materiële schade aan eigendommen, juridische kosten en andere gerelateerde kosten omvatten.

Welke soorten aansprakelijkheid zijn niet gedekt door de verzekering?

Het is belangrijk om te begrijpen welke uitsluitingen er zijn in de polis van de verzekering. Sommige polissen sluiten bijvoorbeeld opzettelijke schade, contractuele geschillen of specifieke risico's uit.

Wat zijn de dekkingslimieten en eigen risico's van de verzekering?

Bedrijven willen weten hoeveel de verzekering zal uitkeren bij een claim en hoeveel ze zelf moeten betalen voordat de verzekering in werking treedt.

Zijn er aanvullende dekkingen beschikbaar?

Bedrijven kunnen interesse hebben in aanvullende dekkingen zoals productaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid of cyberaansprakelijkheid, afhankelijk van hun specifieke activiteiten en risico's.

Hoe worden premies berekend?

Bedrijven willen weten welke factoren de premie van hun aansprakelijkheidsverzekering beïnvloeden, zoals het type bedrijf, de omvang van de activiteiten, de geschiedenis van eerdere claims en de gewenste dekkingslimieten.

Is het hebben van een aansprakelijkheidsverzekering wettelijk verplicht?

Afhankelijk van het rechtsgebied en de aard van de activiteiten van het bedrijf, kan het hebben van een aansprakelijkheidsverzekering wettelijk verplicht zijn.