Een bouw- en montageverzekering, ook wel bekend, is een specifiek type verzekering dat bedrijven beschermt tijdens de constructie- en installatiefase van projecten, zoals nieuwbouw, renovatie of installatie van machines.

Een bouw- en montageverzekering, ook wel bekend als een CAR-verzekering (Construction All Risks), is een specifiek type verzekering dat bedrijven beschermt tijdens de constructie- en installatiefase van projecten, zoals nieuwbouw, renovatie of installatie van machines. Deze verzekering dekt materiële schade aan het bouwwerk zelf, evenals schade aan derden en hun eigendommen, en kan ook dekking bieden voor aansprakelijkheid en verlies van winst tijdens de bouwperiode.

Dit is een product op maat, daarom vragen wij het offerte formulier in te vullen. Onze adviseur zal voor je een op maat offerte maken.

Stap 1 van 2

Ik wil graag een offerte opvragen voor:

Zakelijke schadeverzekering
Personeel verzekeringen

Hier zijn enkele belangrijke aspecten van een bouw- en montageverzekering:

Dekking voor materiële schade:

Een bouw- en montageverzekering dekt schade aan het bouwwerk zelf als gevolg van gebeurtenissen zoals brand, diefstal, storm, vandalisme, en constructiefouten. Dit omvat ook schade aan bouwmaterialen en apparatuur op de bouwplaats.

Dekking tijdens transport:

Sommige CAR-verzekeringen bieden dekking voor schade aan bouwmaterialen en apparatuur tijdens het transport naar de bouwplaats.

Aansprakelijkheidsdekking:

De verzekering kan ook aansprakelijkheidsdekking bieden voor schade aan derden (zoals letsel aan personen of schade aan eigendommen) die veroorzaakt wordt door de bouwwerkzaamheden.

Uitbreidingen van dekking:

Bedrijven kunnen aanvullende dekkingen toevoegen aan hun CAR-verzekering, zoals dekking voor vertragingsschade, schade door ontwerpfouten, kosten voor het opnieuw uitvoeren van werkzaamheden en dekking voor extra kosten.

Vereisten:

Bedrijven kunnen aanvullende dekkingen toevoegen aan hun CAR-verzekering, zoals dekking voor vertragingsschade, schade door ontwerpfouten, kosten voor het opnieuw uitvoeren van werkzaamheden en dekking voor extra kosten.

Een bouw- en montageverzekering is van vitaal belang voor bouwbedrijven en aannemers om zich te beschermen tegen financiële verliezen als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen tijdens de constructie- en installatiefase van projecten.

FAQs ofwel Veelgestelde vragen

bouw en montage verzekering

Deze verzekering dekt typisch schade als gevolg van brand, diefstal, vandalisme, storm, overstroming, onbedoelde schade door menselijke fouten, en andere onvoorziene gebeurtenissen tijdens de bouw- en montageactiviteiten.

Wie kan een bouw- en montageverzekering afsluiten?

Eigenaren van bouwprojecten, aannemers, projectontwikkelaars en andere betrokken partijen kunnen een bouw- en montageverzekering afsluiten.

Wat dekt de verzekering specifiek tijdens de bouw?

De verzekering dekt vaak de bouwmaterialen, gereedschappen, apparatuur, tijdelijke constructies en de bouwplaats zelf tegen schade.

Dekt de verzekering ook aansprakelijkheid voor letselschade of schade aan eigendommen van derden?

Sommige bouw- en montageverzekeringen bieden ook dekking voor aansprakelijkheid voor letselschade of schade aan eigendommen van derden die tijdens het bouwproces kunnen optreden.

Hoe wordt de premie van een bouw- en montageverzekering berekend?

De premie kan variëren op basis van factoren zoals de aard en omvang van het project, de duur van de bouwfase, de geschatte waarde van het werk, de locatie en het gekozen dekkingsniveau.

Zijn er uitsluitingen van dekking in de polis?

Typische uitsluitingen kunnen zijn schade als gevolg van oorlog, nucleaire ongevallen, normale slijtage, nalatigheid of opzettelijke schade.