Een gebouwenverzekering voor bedrijven beschermt je pand tegen verschillende risico's.

Een gebouwenverzekering voor bedrijven is een type verzekering dat bedrijfspanden en de daaraan verbonden structuren beschermt tegen verschillende risico’s.


Dit is een product op maat, daarom vragen wij het offerte formulier in te vullen. Onze adviseur zal voor je een op maat offerte maken.

Stap 1 van 2

Ik wil graag een offerte opvragen voor:

Zakelijke schadeverzekering
Personeel verzekeringen

Hier zijn enkele belangrijke aspecten van een gebouwen verzekering voor bedrijven:

Dekking voor letsel en schade:

Deze verzekering dekt doorgaans zowel lichamelijk letsel als materiële schade aan eigendommen die veroorzaakt worden door de activiteiten van het bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld letsel van een klant door een val in de winkel zijn of schade aan eigendommen van een klant tijdens een dienstverlening.

Maatwerk en dekkingslimieten:

Bedrijven kunnen de dekking van hun aansprakelijkheidsverzekering aanpassen aan hun specifieke behoeften en risico's. Verzekeraars bieden verschillende soorten polissen en dekkingslimieten om tegemoet te komen aan de diverse eisen van bedrijven.

Juridische kosten:

Naast het vergoeden van de schade kan de verzekering ook juridische kosten dekken die voortvloeien uit een aansprakelijkheidsclaim, zoals advocaatkosten en gerechtskosten. Dit is belangrijk omdat juridische procedures vaak duur kunnen zijn, zelfs als de onderneming uiteindelijk niet aansprakelijk wordt gesteld.

Soorten aansprakelijkheid gedekt:

Naast algemene bedrijfsaansprakelijkheid kunnen bedrijven ook aanvullende dekkingen overwegen, zoals productaansprakelijkheid (voor schade veroorzaakt door producten die het bedrijf produceert of verkoopt), beroepsaansprakelijkheid (voor fouten of nalatigheden in de dienstverlening), en cyberaansprakelijkheid (voor schade als gevolg van een datalek of cyberaanval).

Wettelijke vereisten:

In sommige gevallen kan het hebben van een aansprakelijkheidsverzekering een wettelijke vereiste zijn voor bedrijven, afhankelijk van de aard van hun activiteiten en de regelgeving in hun rechtsgebied.

Het hebben van een gebouwenverzekering voor bedrijven is essentieel om het bedrijf te beschermen tegen financiële verliezen als gevolg van schade aan het bedrijfspand. Het biedt gemoedsrust en helpt bedrijven om snel te herstellen na onvoorziene gebeurtenissen die het pand kunnen beschadigen.

FAQs ofwel Veelgestelde vragen

Wat dekt een gebouwenverzekering voor bedrijven?

Een opstalverzekering voor bedrijven dekt doorgaans schade aan het bedrijfspand zelf als gevolg van gebeurtenissen zoals brand, waterschade, stormschade, vandalisme en inbraak.

Is het gebouw automatisch verzekerd voor de huidige marktwaarde of de herbouwwaarde?

Een opstalverzekering voor bedrijven dekt doorgaans schade aan het bedrijfspand zelf als gevolg van gebeurtenissen zoals brand, waterschade, stormschade, vandalisme en inbraak.

Zijn aanvullende structuren op het bedrijfsterrein gedekt, zoals garages of bijgebouwen?

In de meeste gevallen zijn aanvullende structuren op het bedrijfsterrein gedekt door de opstalverzekering, maar het is belangrijk om de polisvoorwaarden te controleren voor de details.

Zijn renovaties en verbouwingen aan het bedrijfspand gedekt?

Gewoonlijk zijn verbeteringen en renovaties aan het bedrijfspand gedekt door de opstalverzekering, maar het bedrijf moet eventuele wijzigingen melden aan de verzekeraar om ervoor te zorgen dat ze zijn opgenomen in de dekking.

Is het een vereiste verzekering?

In sommige gevallen kan het hebben van een gebouwenverzekering een wettelijke vereiste zijn voor bedrijven, vooral als ze een hypotheek hebben op het pand.

Is er een eigen risico?

Net als bij andere verzekeringen kan een gebouwenverzekering voor bedrijven een eigen risico hebben, wat betekent dat het bedrijf een bepaald bedrag zelf moet betalen in geval van schade voordat de verzekering tussenkomt.