Een zakelijke inventaris- en goederenverzekering, beschermt tegen verlies of schade aan hun bedrijfsmiddelen.

Een zakelijke inventaris- en goederenverzekering, ook wel bekend als een inventarisverzekering, is een type verzekering dat bedrijven beschermt tegen verlies of schade aan hun bedrijfsmiddelen, zoals inventaris, goederen en voorraden.

Dit is een product op maat, daarom vragen wij het offerte formulier in te vullen. Onze adviseur zal voor je een op maat offerte maken.

Stap 1 van 2

Ik wil graag een offerte opvragen voor:

Zakelijke schadeverzekering
Personeel verzekeringen

Hier zijn enkele belangrijke aspecten van een zakelijke inventaris- en goederenverzekering:

Dekking van verlies of schade:

Deze verzekering dekt typisch verlies of schade aan de inventaris en goederen van een bedrijf als gevolg van verschillende gebeurtenissen, zoals brand, diefstal, vandalisme, waterschade, stormschade en andere onvoorziene omstandigheden.

Dekkingslimieten en eigen risico's:

Net als bij andere verzekeringen zijn er dekkingslimieten en eigen risico's verbonden aan een inventaris- en goederenverzekering. Het is belangrijk voor bedrijven om te begrijpen hoeveel de verzekering zal uitkeren en hoeveel ze zelf moeten betalen in geval van een claim.

Verschillende soorten dekking:

Bedrijven kunnen kiezen uit verschillende soorten dekking, waaronder uitgebreide dekking, basisdekking en aanvullende dekkingen zoals bedrijfsonderbrekingenverzekering (die de inkomsten dekt die verloren gaan als gevolg van schade aan de inventaris) en goederentransportverzekering (die de goederen dekt tijdens het transport).

Premieberekening:

De premie voor een zakelijke inventaris- en goederenverzekering wordt berekend op basis van verschillende factoren, waaronder het type bedrijf, de waarde van de inventaris en goederen, de locatie van het bedrijf, het risiconiveau en het gewenste dekkingsniveau.

Vereisten en aanbevelingen:

De premie voor een zakelijke inventaris- en goederenverzekering wordt berekend op basis van verschillende factoren, waaronder het type bedrijf, de waarde van de inventaris en goederen, de locatie van het bedrijf, het risiconiveau en het gewenste dekkingsniveau.

Een zakelijke inventaris- en goederenverzekering biedt bedrijven gemoedsrust en financiële bescherming door hen te helpen herstellen van verliezen als gevolg van schade of diefstal van hun waardevolle bedrijfsmiddelen.

Het is een essentieel onderdeel van het risicobeheer voor bedrijven die afhankelijk zijn van hun inventaris en goederen voor hun dagelijkse activiteiten

FAQs ofwel Veelgestelde vragen

Wat dekt een zakelijke inventaris- en goederenverzekering?

Dit kan onder meer kantoormeubilair, apparatuur, voorraden en andere bedrijfsmiddelen omvatten.

Wat is het verschil tussen inventaris en goederen?

Het is belangrijk om het onderscheid te begrijpen tussen inventaris (bijvoorbeeld kantoorapparatuur en -meubilair) en goederen (bijvoorbeeld producten of materialen die worden verkocht of verwerkt), aangezien beide mogelijk verschillende dekkingsbehoeften hebben.

Zijn er uitsluitingen van dekking?

Het is belangrijk om te begrijpen welke situaties of omstandigheden niet worden gedekt door de verzekering, zoals schade als gevolg van oorlog, terrorisme of nalatigheid.

Zijn er mogelijkheden voor aanvullende dekkingen?

Aanvullende dekkingen kunnen toevoegen aan hun verzekering, zoals dekking voor bedrijfsonderbrekingen, extra kosten voor het hervatten van de activiteiten na een schadegeval, of dekking voor kostbare apparatuur.

Zijn er uitsluitingen van dekking?

Situaties of omstandigheden niet worden gedekt door de verzekering, zoals schade als gevolg van oorlog, terrorisme of nalatigheid.