Onze rechtsbijstand verzekering voor bedrijven.

Een rechtsbijstandverzekering beschermt je bedrijf tegen de kosten van juridische geschillen en juridische bijstand. Deze verzekering is bedoeld om bedrijven te helpen bij het financieren van juridische kosten en het verkrijgen van professioneel juridisch advies in geval van geschillen, procedures of claims.

Dit is een product op maat, daarom vragen wij het offerte formulier in te vullen. Onze adviseur zal voor je een op maat offerte maken.

Stap 1 van 2

Ik wil graag een offerte opvragen voor:

Zakelijke schadeverzekering
Personeel verzekeringen

Hier zijn enkele belangrijke aspecten van een rechtsbijstandverzekering voor bedrijven.

Dekking van juridische kosten:

Een rechtsbijstandverzekering dekt doorgaans de kosten van juridische bijstand, zoals advocaatkosten, gerechtskosten, getuigenkosten en andere uitgaven die verband houden met een juridisch geschil.

Verschillende dekkingsgebieden:

Deze verzekering kan verschillende dekkingsgebieden omvatten, zoals arbeidsrechtelijke geschillen, contractuele geschillen, geschillen met leveranciers of klanten, geschillen met betrekking tot intellectuele eigendom, en andere zakelijke geschillen.

Juridisch advies:

Naast het dekken van juridische kosten, biedt een rechtsbijstandverzekering bedrijven vaak ook toegang tot juridisch advies van deskundigen op verschillende gebieden, zoals arbeidsrecht, contractrecht, ondernemingsrecht en andere relevante rechtsgebieden.

Preventieve diensten:

Sommige rechtsbijstandverzekeraars bieden ook preventieve diensten aan, zoals contractbeoordelingen, juridische audits en seminars over juridische onderwerpen, om bedrijven te helpen mogelijke geschillen te voorkomen.

Vereisten:

In sommige landen kan het verplicht zijn voor bedrijven die goederen over de weg vervoeren om een goederentransportverzekering af te sluiten, of op zijn minst een minimale aansprakelijkheidsdekking te hebben om aan wettelijke vereisten te voldoen. Het afsluiten van een goederentransportverzekering voor wegtransport biedt bedrijven gemoedsrust en financiële bescherming in het geval van onvoorziene gebeurtenissen tijdens het transportproces.

Een rechtsbijstandverzekering voor bedrijven biedt bedrijven gemoedsrust en financiële bescherming door hen te helpen de kosten van juridische geschillen te beheren en toegang te bieden tot professioneel juridisch advies wanneer dat nodig is.

FAQs ofwel Veelgestelde vragen

Wat is een rechtsbijstandsverzekering voor bedrijven en wat dekt het?

Bedrijven willen vaak weten wat een rechtsbijstandsverzekering inhoudt en welke juridische kosten en geschillen het dekt. Dit kan variëren van contractuele geschillen tot arbeidsconflicten en geschillen met klanten.

Welke soorten juridische geschillen zijn niet gedekt door de verzekering?

Het is belangrijk om te begrijpen welke specifieke juridische geschillen of kosten niet worden gedekt door de polis, zoals geschillen die voortkomen uit opzettelijk wangedrag of criminele activiteiten.

Hoe wordt een juridische vertegenwoordiger geselecteerd en betaald?

Bedrijven willen weten hoe ze een geschikte juridische vertegenwoordiger kunnen kiezen en of de verzekeraar rechtstreeks met de advocaat communiceert of dat ze zelf de advocaat moeten selecteren en later worden vergoed.

Is er een wachttijd voordat de dekking ingaat?

Sommige rechtsbijstandsverzekeringen hebben mogelijk een wachttijd voordat de dekking van kracht wordt, dus bedrijven willen weten hoe lang ze moeten wachten voordat ze een claim kunnen indienen.