Snel naar:

Onze wagenpark autoverzekering

Onze wagenpark verzekering is er voor iedereen met een wagenpark.  Zowel personen-auto’s, bestelbusjes of koerier/transport (met evt. vrachtwagens). 

Vraag eenvoudig bij ons een offerte op.

Stap 1 van 2

Uit welke voertuigen bestaat je wagenpark?

Met het plusje aan de zijkant, kan je een extra auto toevoegen.
Wagenpark voertuigen(Vereist)
Kenteken
Gewenste dekking
Schadevrije jaren
 

Aanvullende verzekering

Ongevallen inzittendenverzekering

Een Ongevallen Inzittendenverzekering is een specifieke vorm van verzekering die de inzittenden van een voertuig dekt in geval van letsel of overlijden als gevolg van een ongeval. In tegenstelling tot een Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI), die zowel materiële als letselschade dekt, richt een Ongevallen Inzittendenverzekering zich alleen op het bieden van een financiële vergoeding bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval. Deze verzekering biedt vaak een vooraf bepaalde som geld, die wordt uitgekeerd aan de begunstigden of aan de gewonde inzittenden zelf. Het is belangrijk op te merken dat deze verzekering geen dekking biedt voor medische kosten of andere financiële verliezen die kunnen ontstaan als gevolg van een ongeval.

Autorechtsbijstand

Autorechtsbijstand is een vorm van verzekering die juridische bijstand biedt in geval van geschillen met betrekking tot een voertuig. Deze dekking kan verschillende situaties omvatten, zoals ongevallen, geschillen met autoverzekeringen, aankoop- of verkoopgeschillen, geschillen met garages of dealers, en verkeersovertredingen. Autorechtsbijstand kan bijvoorbeeld helpen bij het verhalen van schadevergoeding na een ongeval, het oplossen van discussies over aansprakelijkheid, of het vertegenwoordigen van de verzekerde in juridische procedures. Het biedt doorgaans juridisch advies, bemiddeling en dekking van juridische kosten, zoals advocaatkosten en gerechtskosten. Het is een waardevolle aanvulling op de reguliere autoverzekering om de verzekerde te beschermen tegen de kosten en complexiteit van juridische geschillen met betrekking tot hun voertuig.

Schadeverzekering voor inzittenden

Een Schadeverzekering voor inzittenden (SVI) is een type autoverzekering dat de materiële en letselschade dekt van de bestuurder en de inzittenden van een voertuig bij een ongeval, ongeacht wie er schuldig is. Dit biedt een bredere dekking dan de standaard autoverzekering, omdat het niet alleen de schade aan het voertuig vergoedt, maar ook medische kosten en inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. SVI kan een belangrijke aanvulling zijn op de reguliere autoverzekering, vooral omdat het de financiële lasten kan verlichten die gepaard gaan met ongevallen, ongeacht de schuldvraag

Pechhulp

Een pechhulpverzekering is een type verzekering dat assistentie biedt bij autopech, zoals motorproblemen, lekke banden, lege accu's of verkeerd brandstofgebruik. Deze verzekeringen bieden doorgaans hulp langs de weg, sleepdiensten naar een garage, vervangend vervoer en soms zelfs vergoeding van verblijfskosten als de auto niet meteen gerepareerd kan worden. Pechhulpverzekeringen zijn vaak beschikbaar als een op zichzelf staande polis of als een aanvullende dekking bij autoverzekeringen. Ze kunnen een waardevolle aanvulling zijn voor automobilisten die zich willen beschermen tegen de onverwachte kosten en ongemakken van autopech, vooral bij lange reizen of in afgelegen gebieden.

Welke dekkingen zijn er?

WA-dekking
Beperkt Casco
Volledig Casco

Selin, onze online expert verteld graag meer de verschillende dekkingen:

FAQs ofwel Veelgestelde vragen

Wat zijn schadevrije jaren?

Iedere keer dat een verzekerde een jaar lang geen schadeclaim indient bij zijn verzekeraar, krijgt hij één schadevrij jaar. Schadevrije jaren kunnen zich ophopen gedurende meerdere jaren zonder schadeclaims. Hoe meer schadevrije jaren een verzekerde heeft, hoe groter de kans op een premiekorting bij het afsluiten of vernieuwen van een autoverzekering. Verzekeringsmaatschappijen beschouwen mensen met meer schadevrije jaren over het algemeen als minder risicovol, wat resulteert in lagere premies.

Wat is een bonus-malus ladder?

Het bonus-malussysteem is bedoeld om verzekerden te belonen voor veilig rijgedrag en schadevrij rijden, terwijl het ook dient als een afschrikmiddel voor roekeloos rijgedrag en overmatige schadeclaims.

Wie zegt mijn oude verzekering op?

Nee, je huidige verzekering wordt niet automatisch stopgezet wanneer je overstapt naar een nieuwe verzekeraar. Het is jouw verantwoordelijkheid om je bestaande verzekering op te zeggen. Als je besluit over te stappen naar een andere verzekeraar, moet je eerst de nieuwe verzekering afsluiten voordat je de oude opzegt. Zorg ervoor dat er geen hiaat ontstaat tussen je oude en nieuwe verzekering om onverzekerde periodes te voorkomen.

Wat is de meldcode?

De meldcode van een auto is een viercijferige code die wordt gebruikt om de auto te identificeren bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) in Nederland. Deze code staat vermeld op het kentekenbewijs, zowel op deel I (voertuigbewijs) als op deel II (tenaamstellingsbewijs). De meldcode is belangrijk bij zaken als het schorsen of verkopen van een auto. Het is belangrijk om de meldcode vertrouwelijk te houden, omdat het kan worden gebruikt voor zaken die betrekking hebben op de registratie en identificatie van het voertuig